Between The Boundries/ Tussen Grenzen

Dutch:Over de hele wereld bewegen mensen zich over grenzen. In de 21e eeuw migreren mensen meer dan ooit om allerlei politieke, economische en ecologische redenen. Tegelijkertijd is het zich verplaatsen voor heel veel mensen steeds lastiger. Hoe moeilijk, of makkelijk, het gaat, wordt vaak bepaald door je paspoort. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen grenzen geven kunstenaars, mode- en sieraadontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen.

Tussen grenzen bestaat uit twee delen. Vanaf 3 juni tonen jonge in Nederland woonachtige mode- en sieradenontwerpers werk over leven en werken tussen twee werelden. Vanaf 15 juli delen ook (inter)nationale kunstenaars én Arnhemmers hun persoonlijke ervaringen met grenzen en migratie.

Speciaal voor de tentoonstelling ging het museum een samenwerking aan met het Fashion + Design Festival Arnhem. Samen met hen kozen we 8 ontwerpers die een verbinding hebben met Arnhem. Ze wonen hier, zijn hier opgegroeid of hebben hier gestudeerd.

Mehdi Mashayekhi is vereerd om deel uit te maken van deze groepstentoonstelling.

English:People are moving across borders all over the world. In the 21st century, people are migrating more than ever for a variety of political, economic and environmental reasons. At the same time, getting around is becoming increasingly difficult for many people. How difficult or easy it is is often determined by your passport. Where are you welcome and where not? And when you are in another country, when do you feel at home? In the exhibition Between Borders, artists, fashion and jewelry designers and Arnhem residents provide answers to those questions.

Between Borders consists of two parts. From June 3, young fashion and jewelry designers living in the Netherlands will show work about living and working between two worlds. From July 15, (inter)national artists and Arnhem residents will also share their personal experiences with borders and migration.

Especially for the exhibition, the museum entered into a collaboration with the Fashion + Design Festival Arnhem. Together with them we chose 8 designers who have a connection with Arnhem. They live here, grew up here or studied here.

Mehdi Mashayekhi is honored to be part of this group exhibition.