Between The Boundries/ Tussen Grenzen

Dutch:Over de hele wereld bewegen mensen zich over grenzen. In de 21e eeuw migreren mensen meer dan ooit om allerlei politieke, economische en ecologische redenen. Tegelijkertijd is het zich verplaatsen voor heel veel mensen steeds lastiger. Hoe moeilijk, of makkelijk,…

Exodus group exhibition

The group exhibition EXODUS, based on the collection of stories from the Bible, Torah and Qur’an, is about oppression and liberation, about refugee flows worldwide, about slavery in the past and present, and about a long and uncertain journey towards a…